9 – 12
objektov
Ki bodo izboljšali izrabo obnovljivih virov energije
Več
300 MW
dodatna moč
Dodatna moč za sodobne tehnologije
Več
10
izboljšav
V naravnem in lokalnem okolju
Več