Dnevi energetikov 2022: Intenzivno stopamo v nov investicijski cikel

V Portorožu so v ponedeljek in torek, 11. in 12. aprila 2022, potekali že 24. Dnevi energetikov (https://dnevi-energetikov.si/), dogodek, ki se ga vsako leto udeležujejo vidni predstavniki slovenske energetike in z njo povezane stroke. Tema letošnjega je bila »Zeleni prehod: poti nazaj ni več!«

V ponedeljek je na panelu Lokalne razvojne priložnosti za nove energetske storitve sodeloval mag. Damijan Seme, direktor Dravskih elektrarn Maribor. Predstavil je dejstva in svoje strokovne poglede na vetrno energijo in vetrni potencial v Sloveniji. Povedal je, da je v Sloveniji v postopku državnega prostorskega načrtovanja in dodatno še s pridobljeno subvencijo v naboru za skoraj 640 MW projektov vetrnega potenciala z možno proizvodnjo več kot 1 TWh letno. Realnost pa je, žal, ta, da niti en projekt še nima gradbenega dovoljenja. Mag. Damijan Seme je na kratko predstavil tudi projekte vetrne energije DEM: VE Ojstrica, VE Paški Kozjak in VE Rogatec.

V torek, 12. aprila, pa je na panelu z naslovom Uspešno obvladovanje tehnoloških in tržnih tveganj pri energetskem prehodu, v katerem so nastopili tudi Dejan Paravan (Gen-I), Jože Bajuk (Petrol), Gordana Radanovič (GEN energija) in Blaž Šterk (Interenergo), nastopil dr. Viktor Vračar, generalni direktor HSE. Povedal je, da financiranje zelenega prehoda ni največji izziv, ki je pred nami, temveč sta to umeščanje novih objektov v prostor in s tem povezani postopki: hitrost transformacije slovenske energetike bo odvisna predvsem od tega. »Slow motion is the only motion«, se je slikovito izrazil. V Sloveniji smo namreč strokovnjaki v dolgih postopkih umeščanja projektov v prostor in na ta način bo zeleni prehod v smislu proizvodnje električne energije težko izpeljati.

Dalje je poudaril, da je poslanstvo HSE zanesljiva in varna oskrba z električno energijo, pri čemer moramo delovati učinkovito in ekonomsko sprejemljivo, zato so tudi naši načrti bolj ali manj vezani na ekonomske cilje. Smo največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, prvi del zelenega prehoda pa vidimo, poleg sočasnega optimiziranja termo dela, ki je v luči novih razmer na energetskih trgih znova pridobil na pomenu, v intenzivnem pristopu k novemu investicijskemu obdobju. Izbranih imamo precej konkretnih lokacij in na njih že delamo, kot zanimivost pa je povedal, da za potrebe elektroenergetike preučujemo tudi potenciale geotermalne energije.

Dr. Viktor Vračar je predstavil še načrtovane fotovoltaične in vetrne elektrarne, hidroelektrarne, geotermalne elektrarne in hranilnike električne energije ter načrte na področju izrabe vodika v okviru skupine HSE, predvsem v povezavi z mobilnostjo. Predstavil je tudi izzive in korake na področju digitalizacije poslovanja skupine HSE in kot zanimivost izpostavil digitalizacijski paket, ki ga vpeljuje Termoelektrarna Šoštanj.

 

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

Galerija